Dr. Brockamp

Toont alle 15 resultaten

Wat is een probioticum?

Probiotische bacteriën zijn micro-organismen, die men in de darm van niet-gestresste, gezonde levende wezens aantreft. Daartoe behoren bijvoorbeeld melkzuurbacteriën, die in yoghurt of andere melkproducten te vinden zijn. Deze nuttige bacteriën worden met de voeding opgenomen en vormen in de darm een natuurlijk evenwicht, de zogenaamde darmflora. Ze zijn specifiek voor lek levend wezen.
De bacteriën produceren essentiële voedingsstoffen, die het hogere organisme niet zelf kan aanmaken. Bovendien helpen ze de opgenomen voeding beter te verteren en verdingen ze ziekteverwekkende bacteriën zoals bijv. salmonella’s, coccidiën, hexamita, E. coli of gistbacteriën uit de darm.

Een voedingssupplement dat dergelijke levende, nuttige bacteriën bevat, noemt met een probioticum.

Vooral stress, verandering van voer, antibioticakuren of gewoon een verkeerde, niet-uitgebalanceerde voeding leiden algauw tot een verstoring van het natuurlijke evenwicht en bijgevolg tot een verwoesting van de darmflora. De voeding wordt dan niet meer optimaal verteerd, het immuunsysteem verzwakt en de duif verliest zijn vermogen om weerstand te bieden tegen darmziekten. Het gevolg is een verlies aan vitaliteit, waardoor het prestatievermogen extreem afneemt.

Omdat de darmflora specifiek is voor de verschillende diersoorten, zijn probiotica die voor de mens geschikt zijn, niet per se ook voor dieren goed. De in melkproducten zoals yoghurt aanwezige concentraties probiotische bacteriën bijvoorbeeld zijn veel te klein om het darmstelsel actief te kunnen koloniseren.
Met de moderne biotechnologie is het tegenwoordig mogelijk voor verschillende diersoorten specifieke bacteriën te kweken die in staat zijn actief een populatie in het darmstelsel te vormen.

De producten Probac 1000 en Probac Energy bevatten bepaalde combinaties van duifspecifieke micro-organismen in microcapsules, die zich vooral onderscheiden door twee beslissende eigenschappen:
1.) zuurbestendigheid en 2.) het vermogen om de dunnen darm van de duif, die in tegenstelling tot die van de mens slechts enkele cm lang is, actief te koloniseren. Bovendien heeft Probac in vergelijking met andere preparaten een doorslaggevend voordeel bij het gebruik: het hoeft niet te worden ingevroren, maar kan bij kamertemperatuur worden bewaard!

De postduif als topsporter
De presatiegerichte duiventeelt vraagt meer dan alleen maar een optimale verzorging. De duivenmelkder die topprestaties van zijn dieren verwacht, draagt er zelfd de verantwoordelijkheid voor dat de noodzakelijke voorwaarden voor het prestatievermogen van zijn duiven worden gerealiseerd. Daartoe behoort niet alleen een perfecte hygiëne het hele jaar door, maar ook de bereidheid om zich voldoende met zijn dieren bezig te houden.

Vorm wint het van klasse
Uiteraard is de klasseduif een voorwaarde voor topprestaties. Maar wat kenmerkt de klassduif? Het is zijn genetisch potentieel om topprestaties te kunnen leveren. De duivenmelkder moet echter in staat zijn om zijn duiven deze genetisch bepaalde presatiegrens tijdens de wedstrijden te laten bereiken. Alleen dan zal hij uiteindelijk de winaar zijn, want: vorm wint het van klasse!

Gezondheid
Een met behulp van medicijnen bereikte, kunstmatige vorm is slechts van korte duur. Bij de echte vorm, de topvorm, gaat het om veel meer dan de gezondheid alleen. Gezondheid is evenwel een absolute voorwaarde. De duurzame vorm (conditie) die wij nodig hebben, onstaat op licht gestuurde, volkomen natuurlijke wijze door regelmatige, intensieve training.

Altijd up-to-date
Om aan de verhoogde trainingseisen te kunnen voldoen, is – zoals overal in de moderne topsport – een professionele aanvulling van de voeding onontbeerlijk. Deze moet specifiek op de prestatieeisen, en stofwisseling van de moderne postduif gericht zijn en de nieuwste voedingswetenschappelijke inzichten integreren. Veel voedingssupplementen voor postduiven houden onvoldoende rekening met deze kennis. De stofwisseling van de dieren moet onnodig werken om de overtollige stoffen weer uit het lichaam te verwijderen. Dit is vooral voor de lever erg belastend en verhindert een optimaal prestatievermogen. Onze producten daarentegen worden regelmatig aan een officiële controle onderworpen en continu up-to-date gehouden.

Stilstand is achteruitgang
Op basis van onze ervaringen uit de laatste jaren hebben wij ook dit jaar de verzorgingsplannen weer licht aangepast.
Hoe succesvol wij met ons systeem zijn, blijkt onder andere ook uit de publicaties en reclameteksten van onze concurrenten, die ons dikwijls letterlijk kopiëren.
Maar wij zullen er blijven aan werken om altijd een neuslengte voorsprong te houden.

Vertrouw darom op onze vakkennis en volg ons systeem. Specifiek op de stofwisseling van de duif afgestemd, uniek in zijn samenstelling en altijd up-to-date!