54.95

De grootste waarde wordt gehecht aan de naleving van de verklaarde bacterietellingen op levende lactobacillen. Het externe GMP-laboratorium re-scha®,

Ac-i-prim 100 gram (is de opvolger van de legendarische PT-12.)

 54.95