Comed

Comed

Lees meer
  • Gratis verzending boven € 69 NL, BE, DE. voorwaarden zie verzendkosten
  • Veilig betalen
  • Achteraf betalen
  • 360 graden
Comed Roni 275g

€32,15 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed Lysocur 30ml

€10,90 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed CUROL 250 ml

€21,40 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed Roni 100gr

€18,35 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Sold out
Comed Curol 250ml
Comed Curol 250ml

€21,00 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed Murium 300gr

€17,15 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed Tempo 60 300gr

€17,15 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed Winmix 250gr

€19,25 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed Cometose 250gr

€16,00 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed Phytocur 500ml

€20,35 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed COMEDOL 250ml

€11,25 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed Load Pul 300gr

€22,50 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed Compound 60ml

€20,25 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Comed Acibloc 250gr

€21,50 Euro

* Incl. tax Excl. Shipping costs
Loading products...
Show next 24 products
Comed

Toen ik in de vroege zeventigerjaren begon was er nog -na de ontdekking van penicilline, net voor de tweede WO- steeds keuze zat aan recent ontwikkelde efficiënte en veilige antibiotica.
Het gebruik werd snel populair en nam spectaculaire proporties aan.

Evenwel kwam men door het massaal, te pas en te onpas, inzetten van deze antibiotica  steeds meer resistentie tegen. Tegelijk bleef een dertigtal jaar geleden om onverklaarbare reden, de ontdekking van nieuwe antibiotica achterwege. 
In dergelijke onderzoeksprojecten naar nieuwe molecules is er steeds een factor geluk gemoeid.
Zoals geweten is de penicilline héél toevallig ontdekt toen Fleming slordig een staal weggooide en na enkele dagen zag dat een schimmel een bacteriëncultuur oploste.
Hebben we alle geluk gehad tot halverwege de zeventigerjaren?
Zijn de aangrijpingspunten waarop de bacteriën aangepakt kunnen worden opgebruikt?
Sinds de chinolones (Baytril) is er al meer dan 30 jaar niets nieuws meer op de markt gekomen, ondanks de ontzaglijke budgetten en het massaal uitgevoerd fundamenteel onderzoek aan de universiteiten.

Nu zijn we in een nieuw tijdperk terechtgekomen:
De micro-organismen hebben ons ingehaald.
Mens én dier zijn niet meer veilig.
Na de MRSA (ziekenhuisbacterie) nu ook ESBL-producerende kiemen (ook wel eens de superbacterie genoemd ). 
Deze laatsten zijn in staat onze meest gebruikte antibiotica af te breken. Ze kunnen de 
beta-lactamverbinding binnen de werkzame stof amoxycilline openbreken, waardoor de werking verdwijnt.

Het probleem van resistentie ontstaat vaak doordat men een kuur niet afmaakt. Men stelt beterschap vast, maar de bacterie is nog niet uit het lichaam verdwenen. De overblijvende bacteriën zijn die bacteriën die het best tegen de penicilline konden en er iets op gevonden hadden om te overleven.
Na het stoppen met de kuur zullen deze zich weer welig vermenigvuldigen, hun nakomelingen zullen moeilijker te bestrijden worden.
Op den duur evolueren daaruit stammen die volledig resistent zijn.
Bij de mensen heeft een resistente TBC zich bijvoorbeeld kunnen ontwikkelen onder dak- en thuislozen die grote moeite hebben met de discipline van een medicijnkuur.
In een aantal landen worden daarom TBC-patiënten met resistente bacteriën verplicht opgenomen om verdere verspreiding en resistentie tegen zelfs de zwaarste middelen te voorkomen.

Wat deden we met de dieren?
In de dierenkwekerij en de pluimveehouderij in het bijzonder, werden de groeibevorderende eigenschappen van de constante inzet van antibiotica bij jonge fokdieren snel opgemerkt.
Hierdoor ontstond vroeg de gewoonte opfokprogramma’s met antibiotica als standaard vetmestingsysteem in te stellen in de veeteelt.
Inderdaad door de grote concentratie van op beperkte oppervlakte gehouden dieren -omwille van de economische voordelen- stijgt de stress en de infectiedruk.
Infecties verspreiden zich snel, ze remmen de groei en dus de opbrengst.
Ook werd vastgesteld dat vruchtbaarheidsproblemen vaak door sluimerende infecties ten gevolge van de intensieve veeteelt werden veroorzaakt.
Hierdoor werden in de kweekschema’s ook preventieve antibioticatherapieën standaard ingesteld.

Hoe kleiner de dieren, hoe groter de aantallen in een beslag.
Individuele behandelingen zijn dan niet aan de orde wegens niet relevant of te kostelijk.
Zo werd het evident dat kippenkwekerijen massabehandeling toepasten en de blinde antibioticakuren standaard werden.
Dezelfde geneesmiddelen als deze voor de mensen werden dus dagelijks met treinladingen in de grootschalige kippenhouderijen (maar ook bij de kalveren, de biggen etc.) verstrekt.
Vooral in de landen waar de kip populair was, zoals in zuid Oost Azië.
Het is een makkelijk produceerbaar eiwit, bovendien lekker met veel bereidingsmogelijkheden dus eveneens culinair interessant.
Met de bevolkingsexplosie van de laatste decennia was de vraag naar eiwitten(vlees) zeer groot en de noodzaak naar efficiënte productie technieken steeds aan de orde.
Het ethisch probleem van de hierdoor veroorzaakte resistentie werd steeds naar de achtergrond gedrumd.
Net zoals het opbranden van fossiele brandstoffen aan het geweten van de mensheid knaagt, zonder dat er hoogdringende adequate maatregelen genomen worden.

De vlucht naar voor ….

Het misbruik moet NU stoppen.
Het advies van Comed luidt: niet meer kweken mét of in functie van de antibiotica.

Resistentieselectie is enkelrichting verkeer.
Alleen het drastisch terugschroeven van overmatig antibioticagebruik kan de toename van de resistentie stoppen.
Het is een opgave, zowel voor medici als voor gebruiker, om de toekomst van onze moderne geneeskunde veilig te stellen.
Sinds de winter 1999-2000 loopt er een jaarlijkse sensibilatiecampagne via TV- en radiospots naar het publiek toe met informatiebrochures via de artsen voor een beter en rationeler antibioticagebruik.
Dit heeft op 6 jaar tijd al geleid tot een vermindering van het antibioticaverbruik met 32%, en het stoppen van de resistentietoename bij pneumokokken (de bacterie die voor de meeste longontstekingen verantwoordelijk is).
Ommekeer is dus mogelijk maar het onnuttig verbruik moet nog verder dalen en daar kan iedereen aan meewerken.
Red de huidige antibiotica ze kunnen ooit uw leven redden … en dat van uw kleinkinderen!

Feit is zeker, zoals hierboven beschreven, de misbruiken in de dierenteelt liggen aan de basis en zijn mogelijks de grootste oorzaak van het probleem dat we steeds meer mensen nu niet meer kunnen helpen.
Bacteriën die de dieren besmetten kunnen ook overgaan op de mens.
Ook kunnen ze hun aanpassing- of resistentie-eigenschappen aan elkaar doorgeven.  
Iedereen voelt aan dat het onverantwoord is en dat het zo niet verder kan, maar de economische argumenten zijn te groot.
Ook in de sportdierenwereld werden de eigenschappen van de antibiotica snel naar waarde geschat.

De gewoonte om deze mengsels van diverse antibiotica toe te dienen om de toenemende resistentie op te vangen werd steeds populairder.
Dit was een uiterst zorgelijke ontwikkeling.

“ Die Rote Suppe” ,een mix met meerdere antibiotica, inbegrepen het Erythromycine van Abott dat met zijn rode kleurstof de oplossing grenadinerood kleurde, was en is nog steeds het voorbeeld van zo een populaire mix in de duivensport.
In de lage landen was men op zoek naar “sterk spul” er werd niet zo nauw gekeken…
Drie-in-een, vier-in-een, vijf-in-een mix waren voorbeelden van een perverse gewoonte.

Comed begon toen al in al de lezingen en folders hiervoor gedurig te waarschuwen…

We haalden het dier uit zijn biotoop (natuurlijke omgeving)

Onze visie bij Comed is gebaseerd op nuchtere feiten en ze levert een dringende boodschap af:

Breken met het negatieve verleden door het preventief werken met antibiotica te stoppen en te bouwen aan de positieve toekomst met Curol.

Sport beoefenen we met gezonde dieren…
Niet met zieke dieren.
Het is de logica zelf …

De sport op zich mag de dieren ook niet kansloos ziek maken.
Uiteraard beïnvloedt het uit het biotoop (de natuur) halen van dieren de gezondheid sowieso 
(hanenvechten, stierenvechten, zijn extreme voorbeelden. Maar ook kleuren van vogels, lossen van duiven in slecht weer…).
Door ons te moeien met hun levenswijze veroorzaakt de mens bij de dieren gezondheidsproblemen.

Reeds 30 jaar richt Comed zich specifiek op de aanpak van deze problemen.

De oplossing van  “Comed Science”  is een combinatie van filosofie en behandeling: (géén systematische behandeling met antibiotica voor infecties uitgelokt door de sport zelf)
de resistentie-selectie-methode van Comed.

Zónder antibiotica , mét Curol, geeft bovendien een béter resultaat.

Willen wij de generatie van voorouders zijn met bedenkelijke reputatie, die de antibiotica ontdekten om ze dan op één generatie te vergooien aan puur zinloos en dom gebruik.
Of… willen wij de generatie zijn die het tij keerde, die met verantwoordelijkheidszin de gezondheid van onze kinderen voorop stelde.   

Er is nu geen andere keuze meer mogelijk.

Geen nostalgisch volksgeneeskunde van kruiden..vaak leidend tot soms gevaarlijke kwakzalverij.
Geen simplistische bio-benadering, er moet voldoende effect zijn.
Wél hoogtechnologische orthomoleculaire voeding en wetenschappelijk benaderde aromatherapie.

Die dieren welke hiermee niet kunnen overleven laten we achter.

“The survival of the fittest” in het spoor van Charles Darwin.

We moeten toch de dieren selecteren want om praktische redenen kan in de sport-en hobbydierenhouderij  niet de héle kweek overgehouden worden.

“The survival of the fittest Comed-user.

Comed is een uitgesproken zoekend Laboratorium.
Alle formules worden constant verfijnd, zonder veel ruchtbaarheid.

Willem de Bruijn was de vroege beslisser.
Als medicus (tandarts) worstelde hij al jaren met het irrationeel antibioticagebruik.
Hij stopte de naar zijn zeggen “knettergekke behandelingsschema’s” enkele jaren geleden en verving de antibiotica door het aromatencomplex Curol.
Het leidde jaar na jaar tot duizelingwekkende resultaten.

Comed is het minimum aan niet medicinale steun die je een dier dient te geven wanneer je het uit zijn biotoop haalt en hierdoor belast met mogelijke gezondheidsgevolgen.

Het einde van de therapeutische hardnekkigheid is in zicht.

Vaak werden onwaarschijnlijke behandelingen toegepast, antibioticacocktails waarbij men zich de vraag moest stellen hoe het kon dat de arme dieren nog presteerden, ondanks de bijna intoxicatie met antibiotica…

Opschudding in de duivensportwereld.
Michel Vanlint, topspeler die in zijn laatste DVD eerlijk toegaf dat hij zeer veel medische zorg verstrekte is finaal toch overstag gegaan…
Hij verkoos openlijk de selectieresistentie methode van Comed op te volgen.
Hoewel hij een overgangsperiode aankondigde liet het succes ook bij hem geen seizoen op zich wachten.…

Het resultaat met resistentieselectiemethode van Comed:
niet gewoon evengoed, maar duidelijk béter zonder antibiotica.

Volg de resistentieselectiemethode van Comed  of raak hopeloos achterop…!!!
 
Complete basis voor sportduiven
Curol (Kuurolie) + Winmix
De omniumverzekering voor uw duiven.

Het Comed-systeem voorziet een dagelijkse toediening van olie op het voer. Olie is de basis van de voeding bij duiven.
Curol (Kuurolie) +Winmix is de eenvoudigste combinatie die het ganse jaar door bij een geneesmiddelenarm of -vrij programma kan worden ingezet.
Curol (Kuurolie) is een geconcentreerde aromatische gezondheidsolie en vormt een perfecte aanvulling op Winmix. 
Voor wie het eenvoudig wil houden op liefhebbersniveau, is het gebruik heel praktisch: 
1 soeplepel (15 ml) Curol (Kuurolie) en 1 soeplepel (15 g) Winmix per kg voer, per voorkeur dagelijks te gebruiken. Zeker met een minimum van 3 x per week.
Voor een meer professionele aanpak: zie schema’s.

BASISVERZORGING

WINMIX       Totale aanvulling 
                     Stofwisseling
                     Multi vitamine

Een eerste compleet basispreparaat, bevat alle noodzakelijke vitaminen en oligo-elementen voor sportduiven. Winmix bevat essentiële aminozuren, mineralen, electrolyten en een zure buffer die een goede darmflora stimuleert. Bevat ook proteïnen die zorgen voor een stevig spierstelsel en onontbeerlijk zijn tijdens de kweekperiode.  Andere bestanddelen zijn plantaardige vezels voor een evenwichtige spijsvertering en plantenextracten die heilzaam voor de gezondheid zijn. Elk bestanddeel van Winmix is perfect gedoseerd om een evenwichtige en gecoördineerde werking te garanderen.  Daarenboven hebben we een heel resorbeerbare vorm gekozen opdat elke dosis van Winmix zijn doel bereikt en voor 100 % werkzaam is. Winmix brengt en houdt de duif in topvorm.

Gebruik: 

-     Vlieg- en kweekseizoen: dagelijks 1 soeplepel (15 g) Winmix per kg voer
-     Bij extreme belasting: dagelijks 2 (30 g) tot 3 (45 g) soeplepels Winmix per kg voer.
-     Rui- en rustperiode: 1 volle koffielepel (5 g)  Winmix per kg voer. Mag dagelijks gegeven     worden.

BASISVERZORGING - vervolg

CUROL (KUUROLIE)                    gezondheidsolie

Curol (Kuurolie) is een samengestelde gezondheidsolie, afgeleid van Nobilis (Edele Olie) op basis van actieve aromaten, die het afweersysteem ondersteunen.

Gebruik: Vluchtseizoen: 1 kuur van 7 dagen per maand. Eveneens 1 dag vóór en na elke    vlucht, en 1 dag in het midden van de week. 
Achtergebleven duiven: 1 kuur van 3 dagen. 
Kweek: 1 kuur van 14 dagen vóór het koppelen.
Ideaal bij kortstondige STRESS ten gevolge van leerprocessen en sociale verstoringen (weduwschap, ...).

Dosis: 1 soeplepel (15 ml) per kg voer.


COMETOSE             darmevenwicht

Darmconditioner tegen platte mest. Cometose is een plantaardig biologisch product, dat door zijn unieke eigenschappen het darmevenwicht van de duif  behoudt (waarborgt de juiste pH-waarde tijdens de vertering).  Cometose reguleert de darmtransit en geeft de darmslijmvliezen een beschermende film.

Gebruik:
1 soeplepel (15 g) per kg voer. 
Bij platte mest mag men de dosis verhogen tot 2 à 3 soeplepels per kg voer.
Nooit in het drinkwater !

NOBILIS (EDELE OLIE)    brandstof - reserve

Nobilis (Edele Olie) bevat essentiële natuurlijke oliën met stimulerende en bloedzuiverende eigenschappen. Lookolie voor zijn reinigende werking; levertraanolie, bron van vit. A en D, die bijdragen tot de calciumvorming voor een sterk beendergestel; lechtine, één van de voedingstoffen die belangrijk is voor de vorming van de zenuwvezels. Bevat tevens fosfor, wat gemakkelijk door het lichaam wordt opgenomen; tarwekiemolie, rijk aan vit. E, voor een goede vruchtbaarheid. Bevat ook zonnebloemolie. De evenwichtige combinatie van zonnebloem- en tarwekiemolie zorgt voor de nodige vetzuren die voor een goede  ontwikkeling van de spieren noodzakelijk zijn. Bevat een evenwichtige verhouding van Omega 3-6-9.

Doel: aanleggen van een brandstofreserve in het spierweefsel.

Gebruik: 1 soeplepel (15 ml) per kg voer.


TEMPO 60                conditie

Tempo 60 bevat 32 stoffen, die een duif ieder etmaal nodig heeft, waaronder soja-eiwitten, vitamines, mineralen, spoorelementen, enz. 
Weet dat de kleinste verstoring in de mestkwaliteit de absorptie in de darm, van gelijk wat (voeding, geneesmiddelen, voedingssupplementen), grondig kan verstoren. Daarom bevelen wij ten zeerste aan Tempo 60 te geven in combinatie met Cometose zodat alle stoffen optimaal opgenomen kunnen worden. Tempo 60 zorgt voor de perfecte basisgezondheid van uw duiven.

Gebruik:

1 soeplepel (15 g) per kg voer. 
Nooit in het drinkwater !


LYSOCUR                 oogverzorging

Belangrijk:

voor een maximaal resultaat, gebruik tegelijkertijd ook Lysocur loftspray en Lysocur Forte.

Verzorgingsproduct voor de ogen, het knipvlies en de neusgaten van de duif.

Gebruik: 1 druppel in elk oog en neusgat vóór en na de vlucht. Preventief: 1 à 2 dagen vóór de vlucht. Voor een diepere werking: 3 x per dag gedurende 5 dagen.


LYSOCUR loftspray lucht – hok

Belangrijk:

 voor een maximaal resultaat, gebruik tegelijkertijd ook Lysocur oogdruppels en Lysocur Forte.

Lysocur loftspray zorgt voor een gezonde lucht in uw hok. Het heeft een wetenschappelijk bewezen weldadige werking op de ogen en de luchtwegen.

Gebruik: Lysocur loftspray regelmatig gebruiken en zeker de dag van de terugkeer.

TRANSCUTINE                   pootgel

Transcutine wordt aangebracht op de poten van de duif. Deze worden mooi rood door de opname van de krachtig werkende bestanddelen, die de duif in optimale conditie brengen en voor een rijkelijke veerpoederafscheiding zorgen.

Gebruik: 2 maal per week. Tijdens het seizoen wordt de gel aangebracht net vóór het inkorven en bij de thuiskomst.

HEMOGLOBAL                  extra ijzer

Hemoglobal is een poeder dat opneembaar ijzer bevat. De duif is in staat in vermoeiende omstandigheden een grote prestatie te leveren. Hemoglobal is zeer belangrijk voor jonge duiven en verzwakte duiven.

Gebruik:

1 soeplepel (15 g) per kg voer. 
Nooit in het drinkwater !

PHYTOCUR              weerstand

Phytocur versterkt de weerstand. Te gebruiken vóór periodes met extra inspanning (vlucht, kweek) en bij verzwakking.

Gebruik: 10 ml per kg voer of 5 ml per liter water.


BATH  SALT (BADZOUT)             vederverzorging

Comed Bath Salt (Badzout) voor een gezond verenkleed van uw duiven.

Gebruik: 1 x per week 1 volle soeplepel Bath Salt (Badzout) (30 g) per 10 liter badwater. Na één dag het badwater verwijderen. Bij zeer heet weer mag de frequentie verhoogd worden.

 

KWEEK

FERTIBOL               ei –  beenderstelsel

Fertibol is een suspensie op basis van calcium, fosfor en extra vitaminen A, D en E. Het is noodzakelijk voor een goede leg en het uitkippen van de jongen. Tevens bezorgt Fertibol een perfecte beendervorming van de jonge duiven.

Gebruik: 30 ml per kg voer. Toediening beginnen 2 weken vóór de kweek tot en met het spenen (zie schema). 
Nooit in het drinkwater !

FERTOL (KWEEKOLIE)               ouders

Afgeleid van de Nobilis (Edele Olie) voor een goede kweek. De Fertol (Kweekolie) is aangepast aan de specifieke behoefte van de ouders tijdens deze periode.

Gebruik: 1 soeplepel (15 ml) per kg voer, driemaal per week.

RONI             gezonde slijmvliezen

Roni is een verzorgingsmiddel voor gezonde slijmvliezen in de bek, heeft een gunstige invloed op de keel.
Ondersteunt het afweersysteem en de spijsvertering, stimuleert een goede darmflora.
Het bevat lookextracten en werkt aanvullend op Cometose.

Gebruik :

- Voor en na de vlucht.
- 14 dagen voor het koppelen tot na het spenen (dagelijks)
- bij problemen: 5 dagen


Dosis: 2 volle koffielepels (10 g) per 2 liter drinkwater (de oplossing is licht troebel) of per kg voer.

VLUCHTSEIZOEN

COMPOUND                       tegen vermoeidheid

Gemaakt op basis van L-Carnitine en Magnesium. Zorgt voor een goede omzetting van vetten in energie tijdens de inspanning. Ook aan te bevelen nà de inspanning voor een betere recuperatie. 
Bij voorkeur te gebruiken samen met Tempo 60.

Gebruik:

20 druppels (1 ml) per liter water of 1 druppel in de bek.  Vóór en na de vlucht, ook bij oefenvluchten.

LOAD PUL
LOAD CAPS
             energie

Load Pul / Load Caps is een zeer speciale vorm van energie die door de duif gestockeerd wordt als microscopische vetdruppeltjes in de borstspier.
Deze druppeltjes vormen een soort buffer (reserve) aan energie die zeer lang in de spieren aanwezig blijft (tijdens transport) en pas verbruikt wordt bij het vliegen. De krachtreserve van de duif wordt hierdoor sterk verhoogd wat tot uitzonderlijke prestaties leidt.

Gebruik:            
Load Pul: 1 afgestreken soeplepel (10 g) per kg voer per 200 km af te leggen afstand, maximum 4 soeplepels (40 g), 2 à 3 dagen vóór de wedstrijd.
Load Caps: 1 capsule per 100 km met een maximum van 8, na elkaar opsteken de dag van het inkorven. Daarna de duif niet meer laten uitvliegen. 
*de caps best eerst bevochtigen met Nobilis (Edele Olie) zodat deze gemakkelijk naar binnen glijdt.


VLUCHTSEIZOEN-vervolg

LYSOCUR Forte                  schone koppen

Belangrijk: voor een maximaal resultaat, gebruik tegelijkertijd ook Lysocur oogdruppels en Lysocur loftspray.

Lysocur Forte is een gezondheidskuur op basis van plantenextracten, die de weerstand van het organisme verhoogt. Het is onontbeerlijk om de duiven in conditie te brengen en te houden aan het begin van de vluchten, en om de koppen schoon te houden.

Gebruik: Vóór het inkorven, bij de thuiskomst en 1 x in het midden van de week.
Bij problemen: dagelijks toedienen, gedurende minimum 7 dagen.

Dosering: 10 ml per 2 liter drinkwater of per kg voer.

Vernevelbaar: 30 ml per liter mineraal water.


COMIN-CHOLIN B-complex         stress – stofwisseling – vederkleed

Comin-Cholin B-complex is een oplossing van essentiële aminozuren, elektrolyten, vitaminen, sorbitol, methionine en choline. Het ondersteunt de stofwisseling en versterkt en ondersteunt het organisme van de duif bij alle stresssituaties. Aan te raden bij trainings- en prijsvluchten en tegen stress tijdens het transport bij jonge duiven. Ook ideaal aan het einde van het seizoen en als zuivering vóór de kweek.

Gebruik:

1 soeplepel (15 ml) per 2 l water. 
Dagelijks verversen.


Hydracom  Iso                       elektrolyten – uitdroging

Rehydraterende formule voor duiven.

Gebruik: 1 volle soeplepel (30 g) oplossen per liter drinkwater, om een isotone oplossing te verkrijgen. Deze oplossing naar believen aan de duiven geven op de dag van de terugkeer en na de trainingsvluchten, vooral bij warm weer. Het mag ook gegeven worden als de duiven spijsverteringsproblemen hebben die uitdroging kunnen veroorzaken.

FORME-T                 sport – forme

Forme-T is een instant oplosthee op basis van plantaardige extracten voor ogenblikkelijke forme. Regelmatig toedienen geeft een snelle en stijgende conditie van de duif.

Gebruik: 1 volle koffielepel (5 g) oplossen in twee liter koud water : klaar voor gebruik ! De thee kan 3 maal per week gegeven worden. De eerste weken mag de thee dagelijks gegeven worden.

ACIBLOC                 spieren – melkzuur

Voedingssupplement om de nadelen van spierstress en verzuring aan te pakken.
Voor betere prestaties tijdens de wedstrijden.

Gebruik: 1 volle koffielepel (5 g) per kg voer, toe te dienen de laatste 2 voederingen vóór de wedstrijd en de eerste voedering na de wedstrijd.


STRESSOL (Stress-Olie)                opleren - stress

STRESSOL (Stress-olie) is afgeleid van Nobilis (Edele Olie) en is aangepast aan de specifieke behoefte van de jonge duif. Het is een product op basis van zeer fijn geselecteerde oliën, geschikt om de nadelige gevolgen en de stress van het leerproces op te vangen.

Gebruik:

1 soeplepel (15 ml) per kg voer, 3 à 4 keer per week. 


TONIVIT                   extra vitaminen ADC

AD-vitamines zijn belangrijk voor de vorming van het beendergestel en vitamine C is belangrijk voor de weerstand van de jonge duiven te verhogen.

Extra vitaminen, toedienen tijdens het vliegseizoen:
snelheid:      1 dag vóór de inkorving; 
halve fond:   2 opeenvolgende dagen vóór de inkorving; 
fond:            3 opeenvolgende dagen vóór de inkorving.

Tijdens de kweekperiode : 2 à 3 dagen per week. 
Nooit tijdens de ruiperiode !

Gebruik:

1 soeplepel (15 ml) per 2 liter water.


ENERCOM               vlieglust

Energie die vrijgemaakt wordt in de spiercellen: 
Enercom geeft zin en kracht om langdurig te trainen en te presteren.

Gebruik: 2 soeplepels (30 g) per kg voer.  Het is aan te bevelen Enercom drie opeenvolgende dagen toe te dienen vóór de vlucht. Bij een zwaar trainingsprogramma mag Enercom elke dag gegeven worden.
Nooit in het drinkwater !
 
 
RUI

Murium                      stofwisseling – vederkleed

Murium bevat specifieke voedingsstoffen die belangrijk zijn tijdens de rui. Murium regelt de spijsvertering. Het is een uitstekend middel, vooral bij overbelasting van de stofwisseling door intense inspanning of na een medische behandeling. Te combineren met Rui-olie.
Murium kan ook aan jonge duiven toegediend worden voor een goede veergroei.

Gebruik: 1 soeplepel (15 g) per kg voer. (zie schema)
Nooit in het drinkwater !

Cometabol drain                    zuivering

Cometabol drain is rijk aan mineralen en natuurlijke sporenelementen. Cometabol drain verbetert de fysieke conditie omdat het de voeding van de spieren en de werking van de uitscheidingsorganen in evenwicht houdt.
Cometabol drain reinigt het lichaam van de residuen van het energiemetabolisme en de afvalstoffen van de voeding. Het is licht verteerbaar, zelfs langdurig toedienen van Cometabol drain verstoort het spijsverteringsstelsel niet.

Gebruik:
 
Voor de aanvang van de kweek, de vluchtperiode en de rui: 1 kuur van 7 tot 10 dagen. 
Bij zware vluchten: Cometabol drain gedurende 3 dagen na de thuiskomst toedienen.

Dosering: 10 ml per kg voer of per liter water.

RUI-vervolg

MUROL (Rui-Olie)              vederkleed

Aromatisch supplement, afgeleid van Nobilis (Edele Olie), ter ondersteuning van de specifieke stofwisseling tijdens het ruiproces. Te combineren met Murium.

Gebruik: 1 soeplepel (15 ml) per kg voer gedurende de hele ruiperiode.

Preparest                   winter

De duiven werden tijdens de wedstrijden uren en uren overbelast. Na deze overbelasting is Preparest het meest aangewezen middel om duiven voor te bereiden voor het volgende seizoen. Het voorkomt een snelle veroudering door zijn begunstigend effect op het beenderstelsel, de spieren en de ligamenten. Dankzij Preparest is uw duif aldus minder snel versleten.

Gebruik:  Preparest wordt toegediend vanaf de rui tot aan de kweek. 
Tijdens de rui: dagelijks 1 volle koffielepel (5 g) per kg voer. 
Na de rui: dagelijks 1 soeplepel (15 g) per kg voer tot aan het begin van de kweek.

Preparest kan ook zonder probleem worden toegediend als spierhersteller tussen twee zware-fondvluchten. In dat geval, dagelijks 1 soeplepel (15 g) per kg voer toedienen gedurende 10 dagen.

Speciaal voor de luchtwegen

Samen te gebruiken voor een maximaal resultaat:
Lysocur oogdruppels - Lysocur loftspray - Lysocur Forte

Speciale verzorging voor de huid

Cutiplex is een bijzonder huidpreparaat om (plots ontstane) huidschilferingen of korsten aan te stippen. Na enkele dagen vallen deze op natuurlijke wijze af.

Gebruik: 1 à 2 maal 1 druppel op de huid aanbrengen.

DOSERINGEN

Poeders
1 afgestreken koffielepel:            2 g
1 volle koffielepel:                        5 g
1 afgestreken soeplepel:             10 g
1 volle soeplepel:                         15 g

Vloeistoffen
1 koffielepel:        5 ml
1 soeplepel:       15 ml

Opgelet: een kristallijn poeder (Bath Salt (Badzout), Hydracom Iso) heeft een groot soortelijk gewicht. Voor dit soort poeder heeft men per soeplepel een hoger gewicht.

Winmix verhoogt  de natuurlijke weerstand van het organisme.

De weerstand van de duif ontstaat uit de samenwerking tussen verschillende organen.
Ze produceren verdedigingscellen (lymfocyten) en anti-lichamen (immunoglobulinen).  
Bij het uitkippen heeft ze deze natuurlijke weerstand mee vanuit het ei, zeg maar, gekregen van de moeder.
Deze smelt langzaam weg en de eigen weerstand van het organisme wordt ontwikkeld tijdens de eerste weken na het uit kippen.

Rond het spenen, als deze beide processen niet vlot in elkaar overlopen, is er dus gevaar voor een "weerstandskloof."

Winmix  waarborgt te allen tijde deze weerstand.


Door het gebruik van Winmix kan de jonge duif deze overgangsfase, tijdens het spenen, beter doorlopen.

De nadelige stress (spenen, groepshuisvesting, vaccinatie, onhygiënische omstandigheden, transport, ...) ,kan het natuurlijke afweersysteem bedreigen.
Winmix  ondersteunt de natuurlijke weerstand van het organisme.

Comed producten zorgen voor de ideale overbrugging van de gevreesde weerstandskloof bij jonge duiven.

Speel – en verzorgingsschema’s

KWEEK
Twee weken vóór de kweek
Ma  Di  Wo  Do  Vr  Za  Zo
Kweek
Curol (Kuurolie) (of phytocur)
Fertibol
Cometabol drain.
Winmix
Fertol (Kweekolie)

VLUCHTZEIZOEN
Vóór de wedvluchten – gedurende 10 dagen

Compound
Enercom
Roni

Rui
Murium
Murol (Rui-olie)
Preparest gedurende 3 weken.


RUSTPERIODE
  Voorbereiding op het volgende seizoen en voor het herstel van het organisme:
 Preparest (van begin oktober tot eind december).

KWEEK
  Meerdere rondes van eenzelfde paar:
Tonivit, 3 maal per week.

  Gezonde lucht in het hok: 
Lysocur loftspray 1 à 2 maal per week.

  Spenen: 
Roni dagelijks to na het spenen toedienen.

  Jonge duiven: 
Murium voor de pluimen, Fertibol voor het  beendergestel en Hemoglobaltegen vermoeidheid

RUSTPERIODE
Rust
Nobilis (Edele Olie)

PROFESSIONELE  UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN  BIJ  DE  SCHEMA’S


RUI
  Voorbereiding rui door het organisme te zuiveren: 
Cometabol drain en Comin-Cholin B-complex in het drinkwater, 3 à 4 maal per week


PROSESSIONELE  UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN  BIJ  DE SCHEM’S - vervolg

VLUCHTSEIZOEN
  Slechte vorm: Curol (Kuurolie) 3 dagen, dan Comin-Cholin B-complex, Hemoglobal gedurende 7 dagen, en Tempo 60  dagelijks tot betere vorm.

  Problemen met de ademhaling, de ogen, dikke koppen of gezwollen neusgaten: 
Lysocur Forte (of Phytocur) en Lysocur oogdruppels gedurende 7 dagen
 (Lysocur oogdruppels 3 maal per dag).

  Platte mest: Cometose en Roni gedurende min. 5 dagen.

  Stress bij jonge duiven: Stressol (Stress-Olie) en Comin-Cholin B-complex,3 à 4 keer per week.

  Trainingslust: Enercom geeft zin en kracht om langdurig te trainen. Mag elke dag gegeven worden, enkel tijdens het vliegseizoen (2 soeplepels per kg voer).

  Zeer warm weer: Hydracom Iso voor en na de wed- en trainingsvluchten.

  Slechte resultaten: Tempo 60 of Tonivit, dan Forme-T gedurende 10 dagen. 
Tempo 60 mag dagelijks verder gegeven worden.

  Moeilijke terugkeer en zware vluchten: Cometabol drain gedurende 3 dagen geven onmiddellijk na de terugkeer.

  Lange afstanden:  Load Caps de dag van het inkorven of Load Pul 2 à 3 dagen vóór de wedstrijd.

  Gezonde lucht in het hok : Lysocur loftspray 1 à 2 maal per week.

                                                           
  Tegen spierverzuring en vermoeidheid kan men Compound (in het drinkwater) vervangen door Acibloc (in het voer).
 
                                            
Waarom Comed gebruiken

-       labo met een vaste researchploeg voor duiven en vogels 
-       contact met alle belangrijke researchcentra over de hele wereld
-       Comed heeft een volledig vernieuwd labo en volgt de nieuwste wetgeving tot in de puntjes
-       30 jaar ervaring in de ornithologie
-       gewaarborgde hoge kwaliteit
-       producten met sterke, waarneembare werking
-       veilig  zonder enige bijwerking
-       bevatten geen doping
-       eigen autorisatienummer als fabrikant volgens de Europese wetgeving BE 6338

Waarom vernevelen

Het vernevelen van de hokken komt ook onze gezondheid ten goede. 
Nevel slaat de agressieve duivendons neer en vangt de talgdeeltjes van de dons op.  
Lysocur loftspray is het ideale product om te vernevelen als voorbereiding om op het hok te werken (preventie tegen duivenlong door rondzwevende talgdeeltjes).
 Vernevelen doet ook het gegeven product rechtstreeks op de juiste plaats in de luchtwegen toekomen zonder eerst het verteringsstelsel te moeten doorlopen.

Zo komt Lysocur loftspray in het lichaam terecht en kan zich onmiddellijk krachtig ontplooien.(We vermijden het firstpass metabolisme, waarbij een deel van het effect door de afbraak in de spijsvertering verloren gaat).

Producten die verneveld kunnen worden:
Lysocur loftspray, Lysocur Forte

Herkennen van ziektesymptomen 
Het vroeg herkennen van ziektesymptomen , zoals een goede huismoeder opzichtens haar kroost, is voor een liefhebber van essentieel belang voor het in stand houden van een gezonde duivenpopulatie.
Een moeder ontdekt snel als er iets met haar kind niet in orde is. 
Daarvoor is een intensieve observatie nodig.

Duivensport is eigenlijk ook “observeren”.
Kleine veranderingen in het gedrag van de duiven kunnen grote problemen aankondigen.
Wanneer bijvoorbeeld de eetlust plots afneemt is er meestal een virus in het spel.
Dikwijls wordt er dan tegelijkertijd meer gedronken.
In hoofdzaak is stress, waarvoor jonge duiven erg vatbaar zijn, zeer nadelig.
Deze stress verzwakt de duiven en is de voornaamste oorzaak van virusinfecties (meestal is Herpes een sleutelfactor in het ontstaan van infecties allerhande).
Wanneer het herpesvirus de jonge duiven in zijn greep heeft , wordt vooral het afweersysteem aangetast , hiervan profiteren de kiemen Chlamydia, E.Coli, Salmonella… en ook andere virussen zoals Adenovirus , Circovirus enz...
Dagelijkse regelmaat bij het uitlaten van de duiven,het vaste tijdstip van eten en drinken is in deze fase zeer voornaam.

De fragiele gezondheidstoestand van de jonge duiven inzake luchtwegen en darmen is genoegzaam bekend .
Meestal kan het gebruik van niet medicamenteuse producten, het evenwicht opzichtens de hier boven beschreven problemen waarborgen.
 
Voor de jonge duiven is Lysocur Forte (onder het drinkwater te mengen) het beste geneesmiddelvrij product dat Comed nv de laatste jaren ontwikkeld heeft. 
Het zet een ogenblikkelijke rem op het verlies aan vocht en het verspreidt zich vervolgens snel in de membranen van de bovenste luchtwegen.

Door het regelmatig gebruik van de Comed producten help je je duiven gezond te houden. Zo kan je de resistentie tegen antibiotica mee helpen verminderen
 

Vitamines

Vitamines doe je best nooit in drinkwater ! 
- Ze maken van de drinkpot een broedpot van bacteriën en schimmels. 
- Bovendien gaat het bestanddeelgehalte van een waterige oplossing sneller achteruit dan dat van een droge vorm. 
- Bij elke 10 graden verhoging van de temperatuur halveer je de levensduur van een actief bestanddeel.


Het origineel is altijd beter dan de kopie

Comed heeft vanaf haar begin, nu reeds meer dan 30 jaar geleden, aanvang gemaakt met het vernuftig supplementeren en kan dus aanspraak maken op het onbetwistbare visionaire leiderschap inzake het niet medicamenteus aanpakken van het gezond houden en prestatie verbeteren van hobby - en gezelschapsdieren.
 
Tarwekiem - en lookolie, respectievelijk voor de vruchtbaarheid en zuivering, waren van oudsher gekend.
 
Maar Comed heeft evenwel als eerste het belang van een evenwichtige omega-oliën-formule onderstreept, voor de optimale stofwisseling, het gezond houden én de prestatieverbetering met de creatie van de Nobilis (Edele Olie).
Bijna elke firma volgde deze visie en nu heeft iedereen wel zulk een soort samenstelling in zijn gamma...

Idem met de darmconditioner Cometose. Al snel voelde elke concurrent aan hoe veel meer belangrijk deze formules waren voor de prestaties dan het toedienen van antibiotica.
Comed geeft evenwel nooit zijn volledig geheim prijs.
Gelukkig verplicht de nieuwe wetgeving ons niet alle details van onze intellectuele eigendom prijs te geven.
Zo blijft de uitspraak  het origineel is altijd beter dan de kopie  meer dan ooit van toepassing.
 
Zeer belangrijk zijn de vegetale middelen, welke de natuurlijke weerstand helpen te versterken.
Ze hebben veel bijgedragen tot het niet uitvoeren van het blindkuren en het systematisch knoeien met antibiotica.
 
Comed heeft als farmaceutische fabrikant en groothandel, om principiële redenen, bewust nooit  antibiotica geregistreerd en is steeds op zoek naar een niet medicamenteuze oplossing, dwz om op strikt natuurlijke wijze de dieren gezond te houden.

Waarom oliën geven?

Gedurende zijn actieve leven, verzamelt de duif constant graankorrels. Hij is geïnteresseerd in de olie die hierin aanwezig is. Dit is zijn energiebron. Door het toedienen van oliesupplementen, zal de duif beter presteren. Voor zijn positieve effect op de vorm en de gezondheid, voor een aanvoer van olie (opbouw van brandstofreserve in het spierweefsel), en om de poeders makkelijker op het voer te kunnen mengen, geeft u Nobilis (Edele Olie) alle dagen waarop u geen andere olie toedient.

De rol van Olie

De duif is in de natuur als vliegend wezen geselecteerd op basis van een aantal simpele en logische criteria: met andere woorden, de wezens die niet beschikten over deze logische en simpele eigenschappen werden geen postduif.

Mogelijk ontwikkelden zich, op basis van speciale eigenschappen, sommige later tot een kip of een eend of een struisvogel ...
De postduif  - homing pigeon, naar huis kerende duif - zoals wij ze kennen, moet een aantal specifieke basiseigenschappen  bezitten. Laat ons ook stellen dat wij er een aantal “ingekweekt” hebben.
- ze moet gedurende een lange tijd veel energie kunnen vrijmaken door middel van vettenvertering.
- ze moet de roofvogels kunnen ontwijken, zwermvliegen, snel opstijgen en van richting wisselen.
- ze moet licht zijn (holle beenderen).
- ze moet zich kunnen oriënteren : aardmagnetisme.
- ze moet een uitstekend zicht hebben.
- ze moet zich kunnen voortplanten, de jongen moeten snel kunnen groeien : seksueel leven van de duif.
- ze moet ... enz ...
Hoe kunnen wij de werking van deze bijzondere systemen bijsturen?
Door het geven van oliën !
Vetten, koolhydraten en eiwitten zijn de energieverschaffers die via het voedsel in het lichaam van de duif binnenkomen. Ze hebben een voedingswaarden uitgedrukt in calorieën.                                                              
Wij kennen deze waarden vanuit de menselijke voeding. Iedereen kent de raadgevingen uit de medische wetenschap: " Als je te zwaar bent, moet je minder calorierijk eten."   
De waarden zijn als volgt: voor 100 g vet: 900 kcal; voor 100 g suiker: 400 kcal; voor 100 g eiwit: 400 kcal. Je ziet dus dat vetten 2,2 maal meer energie kunnen leveren dan suikers of eiwitten. Aldus is dit de ideale brandstof voor de vliegende duif ! De duif moet evenwel deze grote energie die aanwezig is in het vet, kunnen vrijmaken. Dit is enkel mogelijk door het aanvoeren van grote hoeveelheden zuurstof.

Voor u gelezen in het duivenblad van 26 juni 2009 
Een passage uit “op het duivenspreekuur bij Dr. Dirk Moens

Antibioticaresistentie
Enkele weken geleden had ik het over het toenemend gebruik van antibiotica, vaak in preventieve  en relatief korte kuurtjes, in de moderne duivensport.
Als gevolg onder andere daarvan, zien we een toename van antibioticaresistentie. Dit wil zeggen, waar een bepaald antibioticum vroeger perfect werkzaam was tegen kiem “X”, zien we recent vaak dat dit product niet meer in staat is om kiem “X” te vernietigen. En dus wordt de keuze van medicamenten tegen infecties een stuk beperkter en dus lastiger.
Een voorbeeldje uit de praktijk…Een liefhebber komt op consultatie omdat de prestaties van de weduwnaars ondermaats zijn. Bovendien heeft hij de indruk dat de “koppen” niet echt zuiver zijn.
En inderdaad, na onderzoek blijkt dat er bij meerdere van zijn weduwnaars echt sprake is van een luchtweginfectie: ontstoken conjunctiva, veel slijm in de keel en de luchtwegen, bruine oogranden en vuile neusdoppen.
Aangezien deze liefhebber tamelijk frequent hervalt in hetzelfde ziektebedje, starten we een behandeling, maar doen we tegelijkertijd een cultuurwabtest op bacteriën, schimmels en gisten. Met dan eventueel bijhorend antibiogram. In afwachting van de uitslag na enkele dagen, starten we reeds een behandeling met een combinatie van twee antibiotica (met name doxycycline en tylosine).
’s Anderendaags blijkt dat er iets niet pluis is: één weduwnaar komt in ademnood en sterft zelfs vrij snel. Ook diens long wordt op cultuur gezet… En wat blijkt: er wordt een e-coli-stam geïsoleerd. Op zich niet zo alarmerend, want voor deze bacterie zijn er in principe meerdere efficiënte antibiotica beschikbaar.
Maar dat is hier fout gedacht… Wat blijkt uit het antibiogram ? Van de tien geteste antibiotica blijkt er exact nul (geen enkel !) werkzaam tegen deze stam…Met andere woorden: Baytril is niet werkzaam, lincospectin, doxycycline, colistine, amoxycilline, … vergeet ze hier maar, want deze Coli overleeft er gewoon allemaal…
En daar staan we dan. Dus maar een nieuwe reeks antibiotica aangevraagd en getest. En … oef… we vonden er ééntje dat deze E-coli kan vernietigen (ceftiofur). En na enkele dagen blijkt er nu toch serieuze betenschap. Gelukkig maar…

Dr Dirk Moens, Grimbergen - +32/475-564 193

PREBIOTICA

“Een probioticum is een levend microbiologisch voedingssupplement dat de gezondheid van de gastheer mogelijk bevordert, door het microbiële evenwicht in de darm te verbeteren.”

De officiële wetenschappelijke definitie is iets specifieker: “een probioticum is een preparaat of een product met levende, welgedefinieerde micro-organismen in voldoende aantallen, dat de microflora in een bepaald orgaan van de gastheer verandert en daarmee een gezondheidsbevorderend effect heeft op de gastheer.”

In beide gevallen zijn een aantal dingen duidelijk:
- het gaat om goed gedefinieerde levende micro-organismen (meestal zijn dit bacteriën)
- er is een duidelijk beschreven en gedocumenteerd gezondheidseffect
- een probioticum hoeft niet perse in de darm te werken, het kan ook bijvoorbeeld in de bek.

Prebiotica zijn niet verteerbare levensmiddeleningrediënten, die selectief de groei en / of de activiteit van één of meerdere soorten bacteriën in de dikke darm stimuleren, en daardoor de gezondheid van de gastheer bevorderen. De meeste prebiotica zijn koolhydraten, maar de definitie sluit niet uit dat ook andere stoffen als prebioticum te gebruiken zijn. In theorie kan zelfs een antibioticum, dat gericht is tegen een aantal schadelijke bacteriesoorten, en daardoor niet-schadelijke bacteriën zou bevorderen, als een prebioticum werken.

Winmix en Cometose bevatten prebiotica.

Artikel Willem de Bruijn in” de duif” van 14 oktober 2009 
Willem de Bruijn - goeie duiven en de rest is larie!
…Tijdens het vliegseizoen worden alleen nog “gezondheidsbevorderende producten” verstrekt op advies van Jean-Louis Jorissen van Comed. Hij bracht me op het idee…hij is een serieuze gesprekspartner…en hij is een man van de wetenschap. Een 4-tal jaren geleden ben ik tot “inkeer” gekomen na een goed gesprek met Jean-Louis…en het lichaam lijdt onder medicijnen…en er is wel degelijk iets anders.
In plaats van medicamenten gebruik ik nu “Curol (Kuurolie)”…”Lysocur Forte” (op basis van plantenextracten, die het immuunsysteem van de duiven in evenwicht houdt)…en “Winmix” van Comed. Op die manier wordt het organisme versterkt i.p.v. dat het verder ondermijnd wordt door antibiotica.
Wanneer we het seizoen2009 overlopen kan ik stellen…voor de vroege kweek niets gegeven…voor aanvang seizoen niets gegeven…en ook tijdens het seizoen niks verstrekt. Voor alle duidelijkheid…wanneer ik zie dat er meerdere duiven “het geel” hebben dan volgt er een geelkuur. Na de 3° ronde kweken werden de kweekduiven behandeld tegen trichomanas…maar regelmatig “blinde kuren”…dat nooit meer !
Wanneer er van de twee jongen in het nest eentje het geel heeft dan verhuist het meteen naar de “Eeuwige Jachtvelden” !  Wat er wel éénmaal daags verstrekt wordt: gedurende het hele vliegseizoen is “Curol (Kuurolie)” … ”Lysocur Forte” … en “Winmix” over het voeder. Het is een echte verademing om van die medicijnen verlost te zijn…het vergt alleen een beetje durf en lef ! Maar op die manier kun je er zeker van zijn dat de “pure klasse” aan bod komt !