11.75

Infecties van de luchtweg en het maagdarmkanaal veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor Lincomycin en Spectinomycin.