11.95

Infecties van de luchtweg en het maagdarmkanaal veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor Lincomycin en Spectinomycin.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.