11.75

Voor individuele behandeling van schimmelinfecties zoals Candidiasis, Moniliasis en Aspergillose bij vogels.